Detalji su slike u oku, skriveni ukrasi nekog mesta, jaki kao munja kad nam se vrate i prikažu na nekom potpuno suprotnom delu sveta.