Sve i da hoćemo da je sakrijemo i prigušimo, istinu uvek nosimo u očima. Zato su fotografije portreta u stvari fotografije duše, oslikane emocije i najbolji način za čuvanje trenutka.