Nekome prođe čitav život, a ne uradi ništa vredno pažnje, što bi ga sem redovnih obaveza izdvajilo i činilo boljim i značajnijm. U dvadeset četiri godine Nedeljka Milanovića stalo je mnogo toga. 

Rođen u Beogradu, osnovnu i srednju školu završio je u Jagodini. Tokom školovanja preplitali su se putevi i traženja sebe te je tako gluma istisla iz njegovog života svaku pomisao na bavljenje sportom. Na vreme je shvatio da mu je draže trčanje po pozornici, nego za loptom, a da je odluka ispravna svedoče nagrade koje su se kasnije podrazumevano nizale.

„Od drugog razreda osnovne škole bavim se glumom i član sam Gradskog pozorišta u Jagodini. Tokom osnovne škole pohađao sam školu glume UMS u Beogradu. Dobitnik sam nagrada za glumca večeri na festivalu Festić u Beogradu, za ulogu lovca Sime u predstavi ,,Sosin bundolov“, za glumca večeri na festivalu u Smederevskoj Palanci za ulogu kralja u predstavi ,,Začarana kraljevstva“ i u predstavi ,,Margarita“.

Kreativni ljudi i umetničke duše nikad ne ostaju na jednom talentu. Uporedo sa njim grade u sebi neke druge mostove, koji ih, razgranato postavljeni, spajaju sa nekim novim predelima i ljudima. Po mom mišljenju, Nedeljkov poziv, ujedno je i drugi njegov talenat, jer kada priča o smeru Pedagoškog fakulteta koji je završio, osećam da empatija koju nesumnjivo nosi u sebi, stvara u njemu osećaj ozbiljne igre, a ne suvoparni pristup poslu, kao zanimanju za koje se školovao.

„Nakon završene gimnazije opredelio sam se se za Fakultet pedagoških nauka u Jagodini. Jako volim i uživam u pozivu koji sam odabrao. Rad sa decom i mladima je čaroban proces kojim se mogu valjano baviti isključivo oni koji su spremni svoj život da posvete tome. Suštinu i kompleksnost vaspitačkog poziva predstavio je veliki pedagog Sreten Adžić govoreći: ,,Vaspitački posao je božanski, njime se stvaraju ljudi“.” 

Sreten Adžić jeste ličnost kojom se Nedeljko posebno temeljno bavio tokom pisanja diplomskog rada  pod nazivom Pedagoške ideje Sretena Adžića. Diplomski rad odbranio je u godini jubileja – sto dvadeset godina od osnivanja Muške učiteljske škole i dvadeset pet godina od osnivanja Fakulteta. O odbrani diplomskog rada pisao je Prosvetni pregled. Učestvovao je na Okruglom stolu ,,Svevremenost pedagoških ideja Sretena Adžića“ sa empirijskim radom Stavovi učitelja i domskih vaspitača o pedagoškim idejama Sretena Adžića.

Od 2017. godine, prisutan je u životima osoba sa smetnjama u razvoju, kao stručni konsultant Udruženja MNRO u Jagodini. Tamo sam ga svojevremeno i upoznala i pri tom prvom susretu se videla radost sa kojom obavlja tako ozbiljan posao, ujedno ga pretvarajući u otvorenu, neposrednu saradnju sa članovima. Kaže da mu je posebno zanimljiva inkluzija u obrazovanju, pa tako njegov prvi naučni rad nosi naziv  ,,Odnos domskih vaspitača prema osobama sa smetnjama u razvoju u procesu inkluzivnog obrazovanja“. Inače piše i o položaju osoba sa smetnjama u razvoju, njihovim socijalnim i fizičkim preprekama sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Ono što sam na početku napomenula, vezano za dostignuća vredna pažnje i oni mostovi koje umetničke duše i empate nose u sebi, u stvari čini ovu priču mnogo kompleksnijom.

U okviru Erazmus+ programa 2018. godine, na završnoj godini OAS, u sklopu fakultativnih aktivnosti, Nedeljko je boravio kao vaspitač-instruktor u letnjoj školi srpskog jezika i kulture na Balatonu, Mađarska, zahvaljujući saradnji Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini i Srpskog metodološko-pedagoškog centra u Budimpešti.

Tokom osnovnih i master studija nagrađivan je za svoja studentska postignuća i to: Stipendijom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  i Stipendijom FONDA za mlade talente RS Ministarstva omladine i sporta, koja dodeljuje stipendije najboljim studentima završnih studija. Sem toga, nagrađen je i od strane fakulteta za postignute rezultate u toku studija.

ECPD-međunarodni centar za integrativnu medicinu u saradnji sa Evropskim centrom za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija i Univerzitetom u Kragujevcu je 2017. godine realizovao program u okviru projekta (Ne)zavisnost mladih od savremenih informacionih tehnologija, u kome je Nedeljko aktivno učestvovao u edukativnom programu vršnjačkih edukatora za prevenciju zavisnosti od savremenih informacionih tehnologija i stekao je sertifikat.

Ove godine u saradnji sa kolegama iz oblasti prirodnih nauka, multidisciplinarni projekat pod nazivom ,,Zarobljeni u tami”, prošao je u kategoriji 1 za promociju nauke u naučnim klubovima. Projekat finansira Centar za promociju nauke. Projekat će se realizovati kroz radionice u naučnom klubu u Užicu i Kragujevcu.

Nakon završenih osnovnih studija, upisao je master studije – studijski program Master vaspitač u domovima i završio ih sa prosečnom ocenom 10,00, a nakon završenih master studija, upisao je doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Nišu, departman za pedagogiju. Nastavio je sa pisanjem naučnih radova i učešćem u domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Njegovi radovi  zastupljeni su u sledećim časopisima: nacionalni časopis međunarodnog značaja, vrhunski časopis nacionalnog značaja, istaknuti nacionalni časopis, nacionalni časopis i u međunarodnom časopisu. U toku prolećnog semestra ove godine angažovan je kao saradnik-demonstrator na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

Daske koje život znače: delić atmosfere sa predstave


A kad se svetla pozornice ugase, aplauzi utihnu i kad oslušne ono što duboko u sebi nosi, junak ove priče ističe ljubav prema Mačvi, rodnom kraju svoje majke. Njemu se uvek sa istom radošću vraća, a tu svoju ljubav najbolje iskazuje govoreći stihove čuvenog Janka Veselinovića: ,,Sve što se u nju baci, donosi bogata ploda. Lepa su njena polja kad ozelene, a još lepša kad se pozlate zlaćanim vlaćem… Ona vam je kao tuđinka; ne da se svakom poznati… Ko hoće da zna njene draži i njene lepote, taj mora živeti u njoj. A ko proživi u njoj, taj je lako ne ostavlja, ili, ako je baš mora ostaviti, nikad je ne zaboravlja”.

Sem Mačve, pozorišta i pedagogije, voli nauku, čitanje, zimu, putovanja, hranu, jaku crnu kafu, smeh, lepotu života, kvalitetne ljude… Ima ih u svom okruženju. Svakodnevno dobija podršku svoje porodice, devojke i prijatelja. Smatra da se bogatstvo jednog čoveka ogleda u pravim i iskrenim ljudima, koji njegov život čine uzvišenim i savršenim. Na to bih dodala da je jedna zajednica bogata onoliko, koliko broji iskrenih i marljivih ljudi poput Nedeljka Milanovića.

Fotografije su preuzete iz privatne arhive Nedeljka Milanovića